ព្រឹកថ្ងៃទី​២មិថុនានេះ តៃវ៉ាន់​កំពុង​រង​ឥទ្ធិពល​ភ្លៀង​លិច​តំបន់ខ្លះហើយ​ (វីដេអូ​)

June 02, 2017 1454
IMG_20170602_191307
IMG_20170602_191451
FB_IMG_1496405540254
FB_IMG_1496405534958

 

Loading...