ឃាតកម្ម​ ប្ដី​អារក​ប្រពន្ធ​និង​កូន​សម្លាប់​ ដោយសារ​ទារលុយ​.. 

December 19, 2018 677

ប្រទេសឡាវ៖ ឥទ្ធិពល​នៃ​ថ្នាំ​ញៀន​បាន​បង្កទៅជា​សោកនាដកម្ម​លើ​គ្រួសារ​ខ្លួនឯង​ ប្ដី​អារក​ប្រពន្ធ​និង​កូន​ស្លាប់​ 
បន្ទាប់មក​ចាក់ខ្លួនឯង​ ដោយសារ​ទារលុយ​ទៅ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​ ករណីនេះ​កើតឡើង​កាលពីថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ 2018 ស្ថិតនៅ​តំបន់​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ប្រទេសឡាវ​។ (សូម​ជៀសវាង​ជា​ដាច់ខាត​ការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន)

Loading...